Drukuj

Mamy nadzieje, że przestrzeganie poniższych punktów regulaminu służyć będzie zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju naszych wczasowiczów.

 1. Domki wynajmowane są na turnusy 7 dniowe (od soboty do soboty)
 2. Doba w domku rozpoczyna się o godz.15.00 a kończy dnia następnego o godz.10.00.
 3. Wstępne rezerwacje przyjmujemy mailowo lub telefonicznie.
 4. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest przesłanie formularza rezerwacji i wpłata zadatku w wysokości 30%- 50% w zależności od terminu wpłaty.
 5. Po otrzymaniu wpłaty i formularza rezerwacji firma Lido prześle potwierdzenie mailowe.
 6. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.
 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie obiektu, spowodowane nie z winy Wynajmującego, nie uprawnia Najemcy do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w terminie krótszym niż 21 dni od daty rozpoczęcia najmu obiektu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty całości opłaty za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku (podstawa prawna: Ustawa o turystyce z dn.: 04.12.1997 r.).
 8. 30 dni przed przyjazdem do ośrodka należy dopłacić II ratę za pobyt w wysokości 30% ceny za pobyt.W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do uregulowania pozostałej kwoty za pobyt.
 9. Obowiązuje kaucja zwrotna za domek 200 zł oraz opłata klimatyczna.
 10. Przyjazdy do ośrodka do godz. 22:00 - późniejsze przybycie wymaga uzgodnienia telefonicznego
 11. Przekazanie oraz zdanie domku odbywa się w obecności pracownika ośrodka
 12. W dniu przyjazdu Goście ośrodka zobowiązani są do zapoznania się z wyposażeniem oraz stanem technicznym domku jak również zgłoszeniem ewentualnych usterek i braków. Nie zgłoszenie niezgodności podczas meldunku jest równoznaczne z ich akceptacją. W przypadku wystąpienia awarii lub jakiejkolwiek szkody Najemca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe na terenie obiektu podczas okresu wynajmu i jest zobowiązany do zwrotu kosztów za naprawę lub wymianę danego przedmiotu w obiekcie jak również na jego terenie w dniu wyjazdu. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Obiekcie. O konieczności dokonania napraw Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 13. Goście korzystający z domków Ośrodka Lido ponoszą odpowiedzialność materialną za braki, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń będącyh na wyposażeniu powstałe z ich winy lub z winy osób ich odwiedzających.
 14. Awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji ośrodka.
 15. Za zagubione klucze i inne szkody powstałe z winy wynajmujących będzie potrącana opłata z kaucji po oszacowaniu.
 16. Cisza nocna obowiązuję miedzy godziną 23.00-7.00.
 17. Ośrodek zamykany jest miedzy godziną 22.00-8.00.
 18. W przypadku zakłócania wypoczynku innym wczasowiczom właściciel ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym regulamin bez zwrotu kosztów pobytu.
 19. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione.
 20. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 21. Goście zobowiązani sa do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 22. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi na terenie całego ośrodka w szczególności na palcu zabaw.
 23. Do jednego domku 6-cio osobowego przysługuje jedno miejsce parkingowe na terenie ośrodka, do domku 7-mio osobowego przysługują dwa miejsca parkingowe na terenie ośrodka.
 24. Właściciel ośrodka udostępniając miejsca parkingowe nie bierze odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia pojazdów i inne straty.
 25. Na terenie ośrodka psy przebywać muszą wyłącznie na uwięzi, a właściciele ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoje zwierzęta.

Prosimy o zachowanie porządku i czystości oraz segregację odpadów na ternie ośrodka aby zapewnić komfort innym wczasowiczom.