Drukuj

Mamy nadzieje, że przestrzeganie poniższych punktów regulaminu służyć będzie zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju naszych wczasowiczów.

 1. Domki wynajmowane są na turnusy 7 dniowe (od soboty do soboty)
 2. Doba w domku rozpoczyna się o godz.15.00 a kończy dnia następnego o godz.09.30.
 3. Wstępne rezerwacje przyjmujemy mailowo lub telefonicznie.
 4. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest przesłanie formularza rezerwacji i wpłata zadatku w wysokości 30%- 50% w zależności od terminu wpłaty.
 5. Po otrzymaniu wpłaty i formularza rezerwacji firma Lido prześle potwierdzenie mailowe,które trzeba w formie wydruku mieć w dniu przyjazdu.
 6. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.
 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie obiektu, spowodowane nie z winy Wynajmującego, nie uprawnia Najemcy do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w terminie krótszym niż 21 dni od daty rozpoczęcia najmu obiektu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty całości opłaty za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku (podstawa prawna: Ustawa o turystyce z dnia 04.12.1997 r.).
 8. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do uregulowania pozostałej kwoty za pobyt.
 9. Obowiązuje kaucja zwrotna za domek 200 zł oraz opłata klimatyczna.
 10. Przyjazdy do ośrodka do godz. 22:00 - późniejsze przybycie wymaga uzgodnienia telefonicznego
 11. Przekazanie oraz zdanie domku odbywa się w obecności pracownika ośrodka
 12. W dniu przyjazdu Goście ośrodka zobowiązani są do zapoznania się z wyposażeniem oraz stanem technicznym domku jak również zgłoszeniem ewentualnych usterek i braków. Nie zgłoszenie niezgodności podczas meldunku jest równoznaczne z ich akceptacją. W przypadku wystąpienia awarii lub jakiejkolwiek szkody Najemca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe na terenie obiektu podczas okresu wynajmu i jest zobowiązany do zwrotu kosztów za naprawę lub wymianę danego przedmiotu w obiekcie jak również na jego terenie w dniu wyjazdu. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Obiekcie. O konieczności dokonania napraw Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 13. Goście korzystający z domków Ośrodka Lido ponoszą odpowiedzialność materialną za braki, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń będących na wyposażeniu powstałe z ich winy lub z winy osób ich odwiedzających.
 14. Awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji ośrodka.
 15. Za zagubione klucze i inne szkody powstałe z winy wynajmujących będzie potrącana opłata z kaucji po oszacowaniu.
 16. Cisza nocna obowiązuję miedzy godziną 23.00-7.00.Zachowanie  osób korzystającym z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innym gościom.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,lub które zachowują się w sposób agresywny i wulgarny.
 18. Ośrodek zamykany jest miedzy godziną 22.00-8.00 i nie powinny przebywać w tym czasie osoby postronne.
 19. W przypadku zakłócania wypoczynku innym wczasowiczom właściciel ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym regulamin bez zwrotu kosztów pobytu.
 20. W ośrodku obowiązuje segregacja śmieci. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców     np; czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do internetu.
 21. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione i pozostawione.
 22. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia i smażenia ryb wewnątrz domku.
 23. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 24. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi na terenie całego ośrodka w szczególności na palcu zabaw.
 25. Ośrodek udostępnia  pościel oraz płyny do naczyń i środki do WC.
 26. Właściciel ośrodka udostępniając miejsca parkingowe nie bierze odpowiedzialności za kradzieże, uszkodzenia pojazdów i inne straty.
 27. Na terenie ośrodka psy przebywać muszą wyłącznie na uwięzi, a właściciele ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoje zwierzęta.

Prosimy o zachowanie porządku i czystości oraz segregację odpadów na ternie ośrodka aby zapewnić komfort innym wczasowiczom.